fbpx

En upptagen detaljhandelsföretag kan ha tusentals människor som flyttar in och ut dagligen och kräver höga rengöringsnivåer som kan vara överväldigande för dig.

Brist på noggrannhet i rengöring kan försvaga kunder, vilket gör att du tappar intäkter. Du behöver anställa proffs för att hjälpa dig utföra uppgiften professionellt och effektivt. Swed Prime AB kan hantera en rad av dina rengöringsbehov som torr och våt mopping, dammning, fönsterrengöring och andra mindre rengöringsuppgifter som uppstår från tid till annan. Att hyra städtjänster för detaljhandlare har följande fördelar:

1.

RENGÖRINGSFÖRETAG ÄR PROFESSIONELLA

Att ha din personal rengör viktiga delar av din detaljhandel, till exempel toaletter och mattan, kan resultera i undermålig arbete eftersom de saknar de färdigheter som krävs för att utföra uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Städföretag kommer att utföra ett grundligt jobb i så känsliga områden som kan påverka en kunds åsikt om din butik. Företagen har rätt verktyg och expertis för att få jobbet gjort och ge förtroende för dina kunder. Du kommer att ha rengöringsuppgifter gjort rätt utan att behöva upprepa. Städföretag städar inte bara; de erbjuder också användbara förslag på hur du kan underhålla de ytor som krävs rengöring för att säkerställa att deras kvalitet inte försämras.

2.

MINSKAR RISKEN

Golvstädning utgör en fara för personer som gör jobbet och andra på grund av användning av kemikalier och våta golv på gångvägar. Städföretagens personal utbildas i säkra arbetsrutiner för att säkerställa andra människors säkerhet i deras arbetsmiljö. Hyrning av städtjänster för din butik överför även tredjepartsansvar från dig till dem. Städföretag är försäkrade mot risker som kan uppstå på deras arbetsplatser, vilket är bra för dig när medicinska räkningar och kompensationsdräkter uppstår.

3.

HÖGT TRAFIKSKYDD

I butikerna finns många aktiviteter som kan orsaka skador på golv och väggar som att dra lastade vagnar och dra av tunga varor. Golvet kräver regelbunden återvaxning och polering för att förhindra missfärgning på gångvägar. Gör det själv rengöring kan inte underhålla ditt golv vilket kommer att kosta dig mer att reparera och översyna. Att anställa städtjänsterna säkerställer att ditt golv är väl omhändertaget och sparar på kapitalinvesteringar avsatta för avskrivningar.

4.

UTRUSTNING

Rengöringsföretag har specialutrustning för kommersiell rengöring som gör att de kan täcka det stora området på kortare tid och därmed minska affärsavbrott. Rengöringsföretag har också expertkunskap om de olika kemikalier som är bäst lämpade för att ge dig goda resultat från deras års erfarenhet.

5.

STÄDTJÄNSTER

Tid är pengar. Att spendera värdefull tid på att städa din butik eller engagera personal i städning gör att du förlorar resurser i form av tid, produktivitet och intäkter. Din personal blir demotiverad från att behöva utföra en uppgift som de vet lite om och varken anlitades för att utföra. Anställ professionella för att städa din butik och stödja din personal för att leverera ditt affärsmål. En tillräckligt rengörad arbetsmiljö minskar chansen för din personal att drabbas av luftvägssjukdomar vilket ökar frånvaron och därmed negativt påverkar produktiviteten.